งานบันทึกวีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น

บันทึกวีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น AGM
BTT INTER GROUP
BTT INTER GROUP
BTT INTER GROUP

งานประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยระบบออนไลน์ Cisco Webex และรองรับการโหวตลงคะแนน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

จุดเด่นของระบบ :
1) กรรมการบริษัทบางส่วนที่ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม อันเนื่องมาจากโรคระบาด COVID-19 หรือเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ สามารถ Login เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ได้

2) ผู้ถือหุ้นสามารถ Login เข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้ และสามารถโหวตลงคะแนนในแต่ละวาระได้ผ่านมือถือ หรือคอมพิวเตอร์

3) ได้รับการยอมรับจากทางตลาดหลักทรัพย์

ภาพตัวอย่างการเตรียมห้อมประชุม ระบบภาพและเสียงในห้องประชุม

งานประชุมผู้ถือหุ้น
งานประชุมผู้ถือหุ้น
งานประชุมผู้ถือหุ้น
งานประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น. ณ ห้อง วิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลลาดพร้าว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) / TTW วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7, โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 มิถุนายน 2563

การประชุมสามาัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน