งานบันทึกวีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น

บันทึกวีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น AGM
BTT INTER GROUP
BTT INTER GROUP
BTT INTER GROUP

ตัวอย่างงานประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น. ณ ห้อง วิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลลาดพร้าว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) / TTW วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7, โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 มิถุนายน 2563

การประชุมสามาัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน