รีวิวงานประชุมออนไลน์พร้อมจัดเตรียมระบบภาพและเสียง

ตั้งแต่ปลายปี 2019 เป็นต้นมา ผู้คนต่างต้องยอมรับกับการปรับตัวในวิถีใหม่ของนิยามกับคำว่า New Normal เมื่อโรคระบาดอย่างโควิด19 ทำให้หลายวงการพยายามหาความได้เปรียบในการดำเนินชีวิต รวมถึงการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ การพบปะของผู้คนจำนวนมากได้ถูกจำกัดด้วยข้อกฏหมายต่าง ๆ จึงทำให้งานด้านการประชุมออนไลน์ หรือการทำงานออนไลน์อยู่ที่บ้านได้มีบทบาทมากขึ้นและเป็นสิ่งธรรมดาไปแล้วในยุคนี้

บริการถ่ายวีดีโองานประชุม

ปัจจุบันได้มีหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุมการจัดประชุมออนไลน์ และมีระเบียบหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานได้แก่ การรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซี่งควบคุมโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จึงทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถทำการประชุมออนไลน์กันได้อย่างมีมาตรฐาน

การจัดประชุมออนไลน์ที่ได้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ของข้อกฏหมาย จึงจำเป็นต้องใช้ทีมงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ระบบโหวตลงคะแนน ระบบภาพและระบบเสียง ในการจัดเตรียมระบบก่อนเริ่มการประชุม

ตัวอย่างของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถมองเป็นตัวอย่างในการจัดการประชุมได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ต้องมีระบบโหวตการลงคะแนนที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ การเปิดประชุมที่ต้องสามารถสื่อสารกันได้อย่างไม่ติดขัดทั้งภาพและเสียงระหว่างผู้จัดการประชุม (ประธานกรรมการ กรรมการ ฯลฯ) และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจากทางบ้าน

บริการถ่ายวีดีโองานประชุม เช่าจอ เช่าเครื่องเสียง

Inventech Connect” ระบบการประชุมที่ออกแบบมาสำหรับงานประชุม AGM / EGM โดยเฉพาะ จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในระบบที่ใช้สำหรับจัดงานประชุมที่ได้มาตรฐาน และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการตอบรับที่ดีจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ 

การจัดงานประชุมออนไลน์ของบริษัทต่าง ๆ ที่ผ่านมา

18.05.64 งานประชุมออนไลน์ ด้วย WebEx

SPW : บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

การจัดประชุมของทางลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ก็สามารถนำมาประยุคใช้กับบริษัทจำกัดทั่วไปได้ด้วย

บริการถ่ายวีดีโองานประชุม เช่าจอ เช่าเครื่องเสียง

13.05.64  งานประชุมออนไลน์ ด้วย WebEx

PRG : บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

สถานที่เดียวกันสามารถจัดงานเป็น 2 รอบในวันเดียว ทำให้ประหยัดต้นทุนการดำเนินงานได้พอสมควร

11.05.64 งานประชุมออนไลน์ ด้วย WebEx

TCAP – บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าสามารถนัดซ้อมคิวการพูด ก่อนวันประชุมจริงได้ เพื่อให้คุ้นชินกับอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ 

บริการถ่ายวีดีโองานประชุม เช่าจอ เช่าเครื่องเสียง

07.05.64 งานประชุมออนไลน์ ด้วย WebEx

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) “GSTEEL”

ข้อดีของการจัดประชุมออนไลน์ที่เห็นได้ชัด เราไม่จำเป็นต้องใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ ในบางกรณีสามารถใช้ห้องประชุมขนาดเล็กมากกว่า 1 ห้อง ในการจัดประชุมพร้อมกัน

26.04.64 งานประชุมออนไลน์ แบบ Hybrid

WHA GROUP – บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มีการออกแบบของการประชุมออนไลน์ ร่วมกับการประชุมแบบออฟไลน์ โดยบริษัทมีการจัดเตรียมห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น และห้องประชุมสำหรับกรรมการบริษัท และมีการ Online ของกรรมการอีกส่วนหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมการประชุม 

บริการถ่ายวีดีโองานประชุม เช่าจอ เช่าเครื่องเสียง

25.04.64 งานซ้อมการประชุมออนไลน์ ด้วยการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube Live

BAFS – บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ทดสอบระบบถ่ายทอดสด และระบบภาพภายในห้องประชุมก่อนวันเริ่มงาน เพื่อให้การถามตอบออนไลน์จากผู้เข้าประชุมจากทางบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในบางกรณีจะต้องจัดเตรียมจอภาพให้เหมาะสำหรับการถามตอบได้อย่างรวดเร็ว

บริการถ่ายวีดีโองานประชุม เช่าจอ เช่าเครื่องเสียง
บริการถ่ายวีดีโองานประชุม เช่าจอ เช่าเครื่องเสียง
บริการถ่ายวีดีโองานประชุม เช่าจอ เช่าเครื่องเสียง

12.04.2564 งานประชุมออนไลน์ WebEx

KWG – บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

บริการถ่ายวีดีโองานประชุม เช่าจอ เช่าเครื่องเสียง

09.04.2564 งานถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่าน YouTube Live

SO – บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ทรูดิจิตอลพาร์ค 101

08.04.2564 งานประชุมถ่ายทอดสดระหว่าง 2 ห้อง

SAMCO – บริษัท สัมมากรจํากัด (มหาชน)  ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

บริการถ่ายวีดีโองานประชุม เช่าจอ เช่าเครื่องเสียง

29.03.2564 งานประชุมออนไลน์ ด้วย WebEx

COTTO – บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)  ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 10

บริการถ่ายวีดีโองานประชุม เช่าจอ เช่าเครื่องเสียง
26.03.2564 งานประชุมออนไลน์ ด้วย WebEx
THCOM – บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องประชุม สถานีดาวเทียมไทยคม ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
บริการถ่ายวีดีโองานประชุม เช่าจอ เช่าเครื่องเสียง

19.01.2564 งานประชุมและถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่าน YouTube Live

MACO – บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

12.01.2564 งานประชุมออนไลน์ ด้วย WebEx

B52 – บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)